Resurse

 

A. Suport de curs pentru studenții de la Teologie-Pastorală (+Artă sacră, etc.), sem. al II-lea (an universitar 2019-2020):

Constantin Cucoș, Pedagogie, ediția a II-a și a III-a, Editura Polirom, Iași, 2002, 2010, 2016 etc.

Teme de învățat pentru examenul de Pedagogie I pentru studenții de la Teologie-Pastorală (+), sem. al II-lea (an universitar 2019-2020):

Apăsați aici: Tematica-pentru-examen-Pedagogie-I

Evaluarea se va face pe baza unui lucrări elaborate acasă, trimisă prin email, pe baza rezolvării următoarelor 4 subiecte:

Subiectul 1. Propuneți o definiție a educației, alta decât cea explicitată în curs, în care să evidențiați, finalitatea (ținta) acțiunii, condițiile de realizare, entitățile (factorii) antrenați, specificitatea procesului ca atare, calea de urmat, criteriile de reușită (validare) (10-15 rânduri).

Subiectul 2. Care este raportul dintre formal-nonformal-informal în realizarea educației religioase (o pagină).

Subiectul 3. Dați un exemplu de obiectiv operaționalizat, la o disciplină/lecție la alegere, care să respecte toate condițiile unei corecte explicitări (se exclude exemplul din suportul de curs) (un sfert de pagină).

Subiectul 4. Evidențiați trei caracteristici comune și trei diferențe dintre planul de învățământ și programa școlară (jumătate de pagină).

Lucrările vor fi adunate de către responsabilii de grupă, desemnați în „întâlnirile” de pe ZOOM, și vor fi trimise compact până la data de 27 mai 2020. 

B. Suport de curs pentru masterul Teoria și practica formării religioase (Teologie Ortodoxă, anul I, sem. al II-lea, an universitar 2019-2020 ):

Apăsați mai jos:

Evaluarea se face pornind de la următoarele întrebări cheie

Teme de rezolvat:

  1. Propuneți și dezvoltați doua modalități de întărire/motivare, în formarea religioasă din școală și biserică, pe baza unor proceduri și instrumente de evaluare (în cazul orei de Religie și activitatea de catehizare) (o pagină și jumătate).
  2. Realizați câte un test docimologic la o temă la alegere care să fie aplicat atât la ora de religie cât și în activitatea de catehizare (prin alegerea unor întrebări/itemi diferiți, cu punctaje specifice) (două pagini).

Termen de trimitere a lucrărilor, prin email (cucos@uaic.ro) în format print, de către reprezentantul grupei: 29 mai 2020. Pentru eventualii restanțieri, lucrările se trimit tot prin reprezentatul formației de studiu.

 

C. Suporturi curriculare suplimentare pentru cursul Educație interculturală, anul III Pedagogie, sem. al II-lea (an universitar 2019-2020):

 

Evaluarea se va face pe baza unei lucrări elaborate acasă, trimisă prin email, pe baza  răspunsurilor la următoarele trei întrebări:

  1. Indicați 3 posibilități/căi de realizare a unor obiective ale educației interculturale în învățământul românesc (o jumătate de pagină);
  2. Realizați o succintă analiză de conținut a unei programe școlare la o disciplină, la alegere, care se predă în învățământul obligatoriu din perspectiva potențialului intercultural al acesteia (o pagină și jumătate);
  3. Sugerați 10 posibile teme cu conotații interculturale care s-ar preta la un curs de formare continuă a profesorilor (10 rânduri).

Lucrarile vor fi trimise celor doi responsabili ai subgrupelor (Odinschi Oana si Duhalm Florentina) pana la data de 4 iunie, vor fi puse in doua documente word si vor fi trimise pe adresa: cucos@uaic.ro

D. Suport de curs pentru masterele DAIP și ET, sem. al II-lea (an universitar 2019-2020):

Apăsați aici:

Apăsați aici: De ce e nevoie si de o educatie pentru frumos

Evaluarea se va face pe baza de proiect. Acest proiect va viza realizarea unei activitate extra-curriculare, pentru gradinita, respectiv invatamantul primar (functie de profilul masterului), care sa aiba o componenta explicit estetica, inclusiv literara, prin obiective, actiuni, loc de desfasurare, resurse, modalități de realizare etc.

Proiectul, de 3-4 pagini, va fi redactat si trimis responsabilul de an, iar acesta va trimite documentul intreg cu toate lucrarile pe adresa de email lauracarasevici@yahoo.com  pana la data de 1 iunie.

.

E. Evaluarea finala la Masteratul Politici si management in educatie se va face pe baza temelor de seminar, deja trimise (in contul seminarului), si a unui proiect educativ cu obiective si conotatie interculturală (de intervenție, de activitate extra-curriculară, cercetare-acțiune, de activitate didactică etc.), Acest proiect va fi transmis responsabilului de grupă, Gaina Sabina Gabriela, până la data de 25 mai 2020. Fisierele word vor fi puse intr-un singur document si vor fi transferate prin email (la adresa: cucos@uaic.ro) .

 

Examen restanțe la Pedagogie I, modul postuniversitar, nivel I, aprilie 2020:

Subiectul 1. Încercați o definire a educației, alta decât cea explicitată în curs, în care să evidențiați, finalitatea (ținta) acțiunii, condițiile de realizare, entitățile (factorii) antrenați, specificitatea procesului ca atare, calea de urmat, criteriile de reușită (validare) (10-15 rânduri).

Subiectul 2. Evidențiați, din perspectiva disciplinei pe care o predați, trei ipostaze prin care instruiți și trei ipostaze prin care educați/formați capacități, structuri de personalitate etc. la elevii/studenții pe care îi aveți în vedere (jumătate de pagină).

Subiectul 3. Propuneți o listă de 8 teme, care să fie predate la o clasa din ciclul gimnazial , altele decât cele existente în programa în uz la disciplina dumneavoastră (a se vedea saitul MEC), care să figureze ca extensii curriculare sau teme suplimentare, la decizia profesorilor/elevilor/părinților (8 rânduri).

Subiectul 4. Suntem într-o perioadă de pandemie, când învățământul se repliază, trecând de la formula față-în-față către învățământul online. Evidențiați 3 dificultăți/minusuri și 3 oportunități/plusuri ale acestei modalități de a face educație (jumătate de pagină).

Notă. Răspunsurile la întrebări vor fi editate în word și vor fi trimise într-un singur document până la data de 24 aprilie la adresa de email: cucos@uaic.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

[instagram-feed]