Publicații

 

LISTÃ DE LUCRĂRI

 

 1. Volume de autor

 

 

 1. Cărți

 

 1. Pedagogie și axiologie, Editura Didacticã și Pedagogicã R. A., București, 1995, 160 pag.
 2. Educația religioasă. Conținut și forme de realizare, Editura Didactică și Pedagogică București, 1996, 261pag.
 3. Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 1996, 240 pag.
 4. Minciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1997, 142 pag.
 5. Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, Editura Polirom, Iași, 1999, 310 pag.
 6. Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Editura Polirom, Iași, 2000, 283 pag.
 7. Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, Editura Polirom, Iași, 2001, 283 pag.
 8. Pedagogie (ediția a doua, revizuită și îmbogățită), Editura Polirom, Iași, 2002, 460 pag.
 9. Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar, Editura Polirom, Iași, 2002, 166 pag.
 10. Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării, Editura Polirom, Iași, 2006.
 11. Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iași, 2008, 265 pag.
 12. Educația. Iubire, edificare, desăvârșire, Editura Polirom, Iași, 2008, 222 pag.
 13. Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, ediția a doua, revăzută si adăugită, Editura Polirom, Iași, 2009, 374 pag.
 14. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 2009 (coordonare, introducere), 766 pag.
 15. Educația. Experiențe, reflecții, soluții, Editura Polirom, Iași, 2013, 320 pag.
 16. Educația estetică, Editura Polirom, Iași, 2014, 224 pag.
 17. Pedagogie (ediția a III-a, revăzută și adăugită), Editura Polirom, Iași, 2014, 536 pag.
 18. Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, Editura Polirom, Iași, 2017, 278 pag.
 19. Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale, ediția a-II-a revizuită și îmbogățită,  Editura Polirom, Iași, 2017, 347 pag.

 

 

 

 1. Cursuri universitare

 

 1. Reconsiderări, evaluări, interpretări, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1995, 265 pag.
 2. Istoria gândirii pedagogice, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 1997, 357 pag.
 3. Istoria Pedagogiei, în Psihologie-Pedagogie IDD, cursurile anului I, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2002, pp. 101-213, ISSN 1221-9363.
 4. Pedagogie interculturală, în Psihologie-Pedagogie IDD, cursurile anului V, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2003, pp. 3-75.ISSN 1221-9363.
 5. Pedagogie generală, în Filozofie și Științe politice IDD, 2003, vol V (coord. Petru Bejan), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 442-524, ISSN 1221 9363.
 6. Teoria Curriculum-ului, în Psihologie IDD, cursurile anului I, sem. II, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2003, pp. 3-85,ISSN 1221-9363.
 7. Introducere în pedagogie. Teoria și metodologia curriculumului, în Modulul psiho-pedagogic, Facultatea de Filozofie IDD, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 97-180.
 8. Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, în Modulul psiho-pedagogic, Facultatea de Filozofie IDD, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 181-260.
 9. Introducere în pedagogie și teoria curriculumului (în colab. cu Teodor Cozma), în Psihologie, anul I, sem. al II-lea, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2006, pp. 3-100, ISSN: 1221-9363.
 10. Instruire asistată de calculator, în Psihologie IDD, cursurile anului II, sem. II, vol. II, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2010, pp. 261-334.
 11. Instruire asistată de calculator, în Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IDD, cursurile anului III, sem. II, , Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2013, pp. 3-77.
 12. Instruire asistată de calculator (curs revăzut și re-întregit), în Pedagogia învățământului primar și preșcolar, IDD, cursurile anului III, sem. I, , Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2014, pp. 421-493.

 

 

 1. Coordonator, control științific, prefețe:

 

 1. Andre de Peretti, Educația în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iași, 1996 (control științific și postfață).
 2. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998 (coordonare și introducere).
 3. Pierre Dasen, Christianne Perregaux, Micheline Rey, Educația interculturală. Experiențe, politici, strategii, Editura Polirom, Iași, 1999 (selecția textelor și prefață).
 4. Prefață la Adriana Albu, Constantin Albu, Asistența psihopedagogică și medicală a copilului deficient fizic, Editura Polirom, Iași, 2000.
 5. Schaub, Horst; Zenke, Karl, 2001, Dicționar de pedagogie, Editura Polirom, Iași (consultant științific).
 6. Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 6, Educația: ieri, astăzi, mâine, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2001 (coordonator).
 7. Cuvânt înainte, la V. Cojocaru, I. Dănilă, Pledoarie pentru alternative educaționale, Editura Diagonal, Bacău, 2001.
 8. Cuvânt înainte, la Mariana Momanu, Introducere în teoria educației, Editura Polirom, Iași, 2002, pp. 9-10.
 9. Cuvânt înainte la Dorina Sălăvăstru, Psihologia educației, Editura Polirom, Iași, 2003.
 10. Studiu introductiv la Educație interculturală în Republica Moldova, Editura ARC, Chișinău, 2004, pp. 9-13.
 11. Argument Biserica și școala – instanțe ale spiritualizării ființei umane, în Vasile Nechita (coord.) Biserica și Școala în slujba comunității locale, Editura Sf. Mina, Iași, 2004.
 12. Cuvânt înainte la Adrian Albet, În căutarea adevărului. Dialoguri religioase, Editura Panfilius, Iași, 2004.
 13. Prefață la Maria Croitoru, Secvențe din viața de elev, Editura Agata, Botoșani, 2004.
 14. Educația – provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma (co-coordonator), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005.
 15. Despre un proiect ca proiectare de proiecte, prefață la V. Cojocariu, L. Sacară, Managementul proiectelor pedagogice. Ghid metodologic, Editura Didactică și Pedagogică, RA, București, 2005.
 16. Cuvânt înainte la Iutiș, Gh., Pânzariu, Ar., Iriciuc, Ir, Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005.
 17. Cuvant inainte, in Albulescu, Ion, Doctrine pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, RA, Bucuresti, 2007, pp. 11-13
 18. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua. Editura Polirom, Iași, 2008 (coordonare și introducere).
 19. Cuvânt înainte la Carmen Bolocan, Sfintele Evanghelii. Modele pedagogice, Editura Fides, 2008, pp. 9-14.
 20. Cuvânt înainte la Adrian Vicențiu Labăr, SPSS pentru științele educației, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 11-12.
 21. Prefață la Florin Frumos, Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 9-11.
 22. Cuvânt înainte la Cornelia Munteanu, Eusebiu Neculai Munteanu, Ghid pentru învățământul preșcolar. O abordare din perspectiva noului curriculum, Editura Polirom, Iași, 2009, pp 7-8.
 23. Cuvânt înainte la Maria Doina Schipor, Strategii de formare a formatorilor în perspectivă interculturală, Editura Didactică și Pedagogică R. A., București, 2009, pp. 9-12.
 24. Prefață la Adina, Serea; Liviu, Măgureanu, 2011, Educația de la egal la egal – Prevenirea comportamentelor de risc la copii și tineri, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 9-12.
 25. Prefață la Ioan Cristinel Teșu, 2011, Familia contemporană, intre ideal si criză, Editura Doxologia, Iași, pp. 7-9.
 26. Cuvânt înainte la Valerica Anghelache, Managementul schimbării educaționale, Editura Institutul European, Iași, 2012, pp. 7-9.
 27. Cuvânt înainte la Camelia Onu, Elemente de pedagogie universitară, Editura SEDCOM Libris, Iași, 2012, pp. 9-12.
 28. Cuvânt înainte, la Roxana Criu, 2012, Competență și calitate. Repere ale evaluării profesorului, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-10.
 29. Prefață la Olga Chiș, 2013, Structuri de formare pentru educația grupurilor dezavantajate, Editura Eikon, Cluj-Napoca, pp. 16-18.
 30. Prefață, la Roxana Ghiațău, 2013, Etica profesiei didactice, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-9.
 31. Co-coordonator (alături de Irina Cosovanu, Gerard Godfraind, Javier Herrero-Martín, Marie Soulisse) la Méthodes et stratégies innovantes d’enseignement apprentissages pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’ecole primaire, 2013, Edition La Salle Centro Universitario, Madrid, 316 p.
 32. Cuvânt înainte la Geanina Havârneanu, 2013, Stimularea creativității prin predarea matematicii, Editura Institutul European, pp. 7-9.
 33. Coordonator la Ghid de elaborare a subiectelor pentru evaluările prin probe transdisciplinare la finalul clasei a VI-a, 2013, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Euro Standard, București,  40 p.
 34. Prefață (De ce am avea nevoie de o psihosociologie școlară?) la Psihosociologie școlară (coord. Șt. Boncu, C. Ceobanu), 2013, Editura Polirom, Iași, pp. 17-20.
 35. Cuvânt înainte la Carmen Bolocan, 2014, Principii didactice în Sfintele Evanghelii, Editura Astra Museum, Sibiu, pp. 9-12.
 36. Cuvânt înainte la Niță, N, Vasiliu-Moise, Fl., 2015, Păstrarea și promovarea patrimoniului prin muzee școlare, Editura Alfa a CCC Neamț, pp. 5-6.
 37. Prefață la Stan, Liliana (coord.), 2016, Dezvoltarea copilului și educația timpurie, Editura Polirom, Iași, 9-11.
 38. Prefață la Ceobanu, Ciprian, 2016, Învățarea în mediul virtual – Ghid de utilizare a calculatorului în educație, Editura Polirom, Iași, pp. 7-9.
 39. Prefață la Stan, Liliana (coord.), 2016, Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași, 11-12.
 40. Cuvânt înainte la Ana-Nicoleta Grigore, 2016, Violența în context educațional. Forme actuale, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 9-12.
 41. Prefață la Ghiațău, Roxana, 2016, Evaluarea profesorilor. Evoluții și provocări, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, pp. 7-9.
 42. Cuvânt înainte la Albulescu, Ion, 2016, Pedagogia comparată. Fundamente teoretice ți cadre metodologice, Institutul European, Iași, pp. 7-12.
 43. Prefață la Șebu, S., Opriș, D., Opriș, M., Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017, pp. 17-20.
 44. Cuvânt înainte la Abalașei Beatrice Aurelia, Cezar Honceriu, Mihai Radu Iacob, 2018, Educație prin jocuri dinamice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 9-12, ISBN 978-973-53-2163-5.
 45. O nouă ipostază a unui demers formator, Prefață la Unitatea credinței și Împărtășirea Sfântului Duh. Programă catehetică, MMB, Editura Doxologia, Iași, 2018, pp. 9-11.
 46. Prefață la Interculturalitatea – sensuri, ipostaze, evoluții, în Semnificația vocației și a credinței în context intercultural, Actele Simpozionului Internațional al Tinerilor, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Editura Serafica,  Roman, 2018, ISBN 978-606-770-110-4, pp. 9-12

 

 

 

Interviuri:

 

 1. Biserica a promovat și promovează educația, în Doxologia, Portal Ortodox al MMB, 29 aprilie, 2012, vezi: http://www.doxologia.ro/educatie/interviu/prof-constantin-cucos-biserica-promovat-promoveaza-educatia
 2. „Învatamantul romanesc suferă de mai multe boli”, interviu acordat Isaurei Petronela Mertic, în CuzaNet, Site-ul agenției de presă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 27 aprilie 2012, în: http://www.cuzanet.ro/interviu/constantin-cucos-invatamantul-romanesc-sufera-de-mai-multe-boli.html
 3. “Dacă omenie nu e, nimic nu e”, interviu dat Ștefanei Scutaru, în The Twelve Journals, 6 mai 2012, în http://www.twelvejournals.com/interviuri/interviu-cu-prof-constantin-cucos-daca-omenie-nu-e-nimic-nu-e-%E2%80%9D/
 4. „Proiectele mari, strategice, trebuie să fie trans-partinice sau a-politice”, Interviu realizat de Virgil Paraschiveanu, apărut pe portalul ro, decembrie 2012, la pagina http://www.dascali.ro/2012/11/1118/)
 5. Educația este vehiculul care ne poate scăpa de crize, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul II, Nr. 6(22), decembrie, 2012, ISSN: 1857-2820, pp. 3-5.
 6. “Educația presupune afirmarea valorilor și nu a non-valorilor”, Interviu acordat lui Cristinel C. Popa, în Jurnalul Național, 4 iunie 2014 , în http://jurnalul.ro/special-jurnalul/interviuri/prof-univ-dr-constantin-cucos-educatia-presupune-afirmarea-valorilor-si-nu-a-non-valorilor-671331.html
 7. „Un dascăl adevărat trebuie să fie deschis și orientat către celălalt”, Interviu acordat Maurei Anghel, în Evenimentul de Iași, 26 iunie 2014, în http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/interviu/a-un-dascal-adevarat-trebuie-sa-fie-deschis-si-orientat-catre-celalalta–149708.html
 8. „Încă nu este timpul să trimitem manualul la muzeu”, Interviu acordat Mădălinei Olariu, în Opinia studențească, 17 octombrie 2014, în http://www.opiniastudenteasca.ro/atitudine/„Încă nu este timpul să trimitem manualul la muzeu”cap-in-cap/inca-nu-este-timpul-sa-trimitem-manualul-la-muzeu.html
 9. „Nu orice «vis» politic în materie de educație poate fi și realizat în mod practic”, interviu acordat Andreei Anton, în CuzaNet, Site-ul agenției de presă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 12 ianuarie 2016, în: http://www.cuzanet.ro/interviu/constantin-cucos-nu-orice-vis-politic-in-materie-de-educatie-poate-fi-si-realizat-in-mod-practic.html
 10. „Un om este cu adevărat educat când nu mai are nevoie de Educație” interviu realizat de Otilia Bălinișteanu, în Ziarul Lumina, 28 Februarie 2016, http://ziarullumina.ro/un-om-este-cu-adevarat-educat-cand-nu-mai-are-nevoie-de-educatie-109748.html
 11. „Sistemul homeschooling nu trebuie să devină o modă. Cred că locul unui elev este la școală”, interviu realizat de Ionuț Teoderașcu, în Opinia studențească, 10 octombrie 2016, http://www.opiniastudenteasca.ro/interviu/microfonul-de-serviciu/sistemul-homeschooling-nu-trebuie-sa-devina-o-moda-cred-ca-locul-unui-elev-este-la-scoala.html
 12. ,,Dăruirea și iubirea sunt calități care dau greutate actului educativ” în RespiroTime, platformă electronică a Asociației RESPIRO, interviu realizat de Mădălina Toma, 13 oct. 2017, https://respirotime.ro/prof-constantin-cucos-daruirea-si-iubirea-sunt-calitati-care-dau-greutate-actului-educativ
 13. Interviurile Performeri România. Profesor Constantin Cucoș, iulie 20, 2018, în Performeri România, https://www.ioanvasilescu.ro/2018/07/interviurile-performeri-romania.html?spref=fb
 14. „Mișcarea haotică e o constantă în învățământul postdecembrist”, interviu realizat de Otilia Bălinișteanu, în Ziarul Lumina, 21 Noiembrie 2018, http://ziarullumina.ro/miscarea-haotica-e-o-constanta-in-invatamantul-postdecembrist-139216.html

 

 

 

 

 

III. Coautor

 

 1. Un model al situației-semn artistic, în Cunoaștere, eficiențã, acțiune (coord. Petru Ioan), Editura Politică, 1988, pp. 337-350.
 2. Democratizarea culturalã și autonomia axiologicã, în Culturã și personalitate (coord. Adrian Neculau), Editura Militarã, București, 1991, pp. 42-56.
 3. Psihopedagogie (coord. T. Cozma și A. Neculau), Editura „Spiru Haret”, Iași, 1994, pp. 177-218, cu trei capitole: Tehnologia procesului instructiv-educativ, Raționalitatea activitãții instructiv-educative și proiectarea didacticã, Evaluarea rezultatelor activitãții școlare.
 4. Ipostaze ale comunicãrii educaționale, în Logicã și educație (coord. Petru Ioan), Editura Junimea, Iași, 1994, pp. 185-214.
 5. Educația copiilor de țigani: reprezentări, ipoteze, dificultăți (în colab. Cu T. Cozma și M. Momanu), în A. Neculau (coord.), Minoritari, marginali, excluși, Ed. Polirom, Iași, 1996.
 6. Unele considerații filosofice și axiologice privind educația copiilor cu abilități înalte, în Educație și valori, Ed. Spiru Haret, Iași, 1997.
 7. Orientării și dileme valorice în spațiul universitar, în A. Neculau (coord.), Câmpul universitar și actorii săi, Ed. Polirom, Iași, 1997.
 8. Educația interculturală – modalitate de prevenire sau atenuare a conflictelor, în Ana Stoica-Constantin, Adrian Neculau (coord.), Psihosociologia rezolvării conflictelor, Ed. Polirom, Iași, 1998.
 9. Probleme de docimologie didactică, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998.
 10. Educație interculturală. Ghid pentru formatori (în colaborare cu T. Cozma și S. Butnaru), Editura Erota, Iași, 2001.
 11. Locul educației pentru diversitate în ansamblul problematicii educației contemporane (în col. cu Teodor Cozma), în O nouă provocare pentru educație: interculturalitatea (coord. T. Cozma), Ed. Polirom, Iași, 2001.
 12. Dimenssions de l’éducation interculturelle en Roumanie: quand la philosophie interroge la pédagogie interculturelle, în Cultures, developpement et education. Autres enfant autres ecoles (sous la direction de C. Sabatier et P. Dasen), L’Harmattan, Paris, 2001, pp. 269-290.
 13. Forme ale „curriculumului ascuns”: ideologii școlare implicite și explicite, în Școala la răscruce. Schimbare și continuitate în curriculumul învățământului obligatoriu, (coord. Lazăr Vlăsceanu) Editura Polirom, Iași. 2002, pp. 206-226.
 14. Tendințe ale mondializării, internaționalizării și virtualizării educației. Sfidări la adresa formării profesorilor, în (coord. L. Iacob și D. Sălăvăstru) Psihologia socială și Noua Europă. In honorem Adrian Neculau, Editura Polirom, Iași, 2003, pp. 494-507.
 15. Posibilități ale integrării curriculare pentru realizarea educației religioase, în Studii și reflecții despre educație – Omagiu Profesorului Miron Ionescu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, pp. 94-109.
 16. Învățământul deschis la distanță – o provocare a timpurilor moderne, în Educația deschisă și la distanță – Ghid pentru tutori, Editura « Universității Al. I. Cuza », Iași, 2004 (co-autor și coord.), 134 p.
 17. Strategii și metode folosite de personalul didactic (primar și gimnazial) care lucrează cu copiii rromi, în Sarău Gheorghe, Dorobăț Nicolae, Cătălina Farcaș (cood), MESPE: o cale spre descoperirea identității rrome, Editura PIM, Iași, 2004, ISBN 973-716-084-3, 284p.
 18. Il presente e il futuro dell’insegnamento religioso europeo: un confronto interconfesionale. Punto di vista ortodosso, 2005, în Flavio Pajer (ed.), Europa, scuola, religioni. Monoteismi e confessioni cristiane per una nuova cittadinanza europea, Societa Editrice Internazionale, Torino, pp. 132-156, ISBN 88-05-05982-X.
 19. Educația în societatea cunoașterii: globalizare, internaționalizare, informatizare (în colab, cu N. Popa), în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 17-50.
 20. Evaluarea școlară. Intenționalitate, procesulalitate, strategii, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a doua, Editura Polirom, Iași, 2008, pp. 381-432.
 21. “Fier d’apprendre et d’enseigner en Roumanie socialiste!”, în Adrian Neculau (coord.), La vie cotidienne en Roumanie sous le communisme, L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 187-2001.
 22. Comunitatea și medierea virtuală – un nou cadru de formare a profesorilor, în Georgeta Diac (coord. ), Formarea continuă a cadrelor didactice în sistem e-learning. Analize, principii, modele, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2009, pp. 11-24.
 23. Sistemul de învățământ. Structură, normativitate, funcționalitate, în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, ediția a treia, Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 15-30.
 24. Cultură digitală și interculturalitate. Interdependențe și stimulări posibile (în colaborare cu C. Ceobanu), în Maia Morel (coord.), Parcours interculturels. Etre et devenir, Editions Peisaj, Quebec, Canada, 2010, ISBN 978-2-9811987-0-9, pp. 274-290.
 25. Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național (coord. Dan Potolea, Steliana Toma, Anca Borzea), Centrul Național de Evaluare și Examinare, Editura Didactică și  Pedagogică, București,  2012, ISBN 978-973-30-3146-8, 247 p.
 26. Stratégies et instruments d’évaluation dans l’enseignement des DNL, în Master conjoint de formation initiale des enseignants des disciplines non linguistiques (DNL), Agence universitaire de la francophonie, Université Pédagogique „Ion Creangă” de Chișinău, Chișinău, 2013, ISBN 978-9975-71-335-1, pp. 4-24.
 27. De ce, unde, cum și când?, în Laurențiu Șoitu (coordonator), 2013, 4D în educație, Editura Institutul European, Iași, pp. 11-21.
 28. Le statut professionnel des formateurs contemporains: un inventaire des compétences possibles (R. Ghiațău, G. Diac), 2013, în Méthodes et stratégies innovantes d’enseignementapprentissages pour la formation des compétences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l’ecole primaire, Edition La Salle Centro Universitario , Madrid, pp. 54-68.
 29. Introducere în didactica modernă (împreună cu T. Cozma), în Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității (coord. Florea Voiculescu), 2013, Editura Matrix Rom, București, pp. 7-32.
 30. Curriculumul educațional și conținuturile curriculare (împreună cu D. Potolea, M. Bocoș), în Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității (coord. Florea Voiculescu), 2013, Editura Matrix Rom, București, pp. 93-131.
 31. Educația estetică în învățământul primar. Importanță, finalități, modalități de realizare, în Stan, Liliana (coord.), 2016, Educația timpurie. Probleme și soluții, Editura Polirom, Iași,  pp. 15-31.
 1. Posibilități și limite ale unei educații religioase interconfesionale și integrative. O perspectivă pedagogică, 2017, Ploieșteanul, V., Marica, Fl., Lemeni, Ad. (coord.), Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării contemporane, Editura Basilica, București, în pp. 219-225, ISBN: 978-606-29-0154-7.
 2. A Holistic and Integrated Perspective for Teaching Religion in Public Schools, în Albulescu, Ion; Catalano, Horațiu (edit by), 2017, Alternative Educational Methodologies, Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK, pp. 205-216, ISBN (10): 1-4438-9518-0; ISBN (13): 978-1-4438-9518-7.
 3. Normativitate, integrativitate și interdisciplinaritate în realiarea educației estetice, în Momanu, M., Popa, N. (coord.), 2017, Educația – Provocări și tendințe (Volum dedicat profesorului George Văideanu), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, ISBN 978-606-714-434-5, pp. 102-113.
 4. Educația – un demers colaborativ între familie, Biserică, școală, în (Neacșu, I, Șoitu, L., Toma, St., Romaniuc, L.), 2018, Educația la Centenar. Idei. Instituții. Personalități, Editura Polirom, Iași, ISBN: 978-973-46-7595-1, pp. 211-218.

 

 

 1. Studii și articole științifice (ordine cronologică)

 

 1. Limbajul artistic și metoda semioticã de investigare, în Analele științifice ale Universitãții „Al I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXII, 1986, pp. 74-80.
 2. Prospectãri semiotice ale picturalului, în Filosofia și problematica vremii contemporane, nr. special din Analele Universitãții „Al. I. Cuza” și Anuarul Centrului de Științe Sociale, Iași, 1986, pp. 288-293.
 3. Aspecte privind funcționalitatea ocultãrii și indeterminãrii mesajului în artã, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, Tomul XXXIII, 1987, pp. 97-103.
 4. L’antinomie methodologique et l’univers de la creation artistique, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, tomul XXXIII, nr. 2, 1987, pp. 79-83.
 5. Un modele de la situation-signe artistique, în Revue Roumaine des sciences sociales, serie de philosophie et logique, tome 31, nr. 3-4, 1987, Editura Academiei, pp. 216-226.
 6. Exigențe în formularea întrebãrilor în predarea filosofiei, în Revista de Pedagogie, nr. 6, 1988, pp. 26-29, reluat în Revue de Pedagogie, Ministere de l’Education, 1988, Bucarest, pp. 101-105 (în limba rusã).
 7. Reperes pour une resignification ontologique de l’oeuvre d’art, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, Filosofie, tomul XXXIV, nr. 2, 1988, pp. 44-47.
 8. Dimensiuni afective ale comunicãrii didactice, în Educația ieri, azi, mâine, Buletinul Cabinetului Pedagogic nr. 4, Iași, 1988, pp. 35-42.
 9. Note ale unui profesor debutant, în Educația ieri, azi, mâine, Buletinul Cabinetului Pedagogic, nr. 4, Iași, pp. 154-156.
 10. Repere pentru o educație axiologicã, în Revista de Pedagogie, nr. 8, 1990, pp. 1-5.
 11. The artistic truth in semiotic vision, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXVII, nr. 1, 1990, pp. 21-27.
 12. Discursul didactic în viziune semioticã, în Revista de Pedagogie, nr. 7-8, 1991, pp. 20-27.
 13. Educația și spiritualitatea religioasã, în Revista de Pedagogie, nr. 11, 1991, pp. 28-30.
 14. Repere pentru o delimitare ontologicã a operei de artã, în Revista de Filosofie, nr. 5-6, 1991, pp. 276-279.
 15. Une perspective axiologique sur l’evaluation scolaire, Bureau International de l’Education,     UNESCO, Geneva, 1991 (document), 34 p.
 16. Romania: new educational values, în Educational Innovation and Information, BIE, UNESCO, Geneva, March, 1992, p. 5.
 17. L’evaluation scolaire et les valeurs culturelles, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Psihologie-Pedagogie, tom I, 1992, pp. 5-15.
 18. Noi valori educaționale în evaluare, în Aktuelle Bildungskonzeptionen und System in Gus-Landern und Europa (Concepții și sisteme actuale de învățământ în țările CSI-ului și în Europa), Fachhochschule Dusseldorf, Universitatea pedagogică “I. Creangă”, Dusseldorf, 1992, pp. 151-159.
 19. Aspecte retorice și semiotice ale nonverbalului din educație, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXVIII, nr. 1-2, 1992, pp. 114-120.
 20. Mediul universitar din perspectiva polarizării și difuzării valorilor, în FORUM, nr. 7-8-9, 1992, pp. 16-22.
 21. Pentru o școală plurală, în Revista de Pedagogie, nr. 1-2, 1993, pp. 187-189.
 22. Spre noi valori educaționale în învățământ, în Statutul universal și specific al valorii morale (coord. I. Grigoraș), Editura Universitãții „Al. I. Cuza”, Iași, 1993, pp. 70-74.
 23. Îndoctrinare în învățământ?, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Pedagogie-Științele Educației, tomul II, 1993, pp. 78-84 și Revista de Pedagogie, nr. 8-10, 1994, pp. 35-41.
 24. Considerații pedagogice privind receptarea artei moderne, în Buletinul Cabinetului Pedagogic nr. 5, Educația ieri, azi, mâine, Iași, 1993, pp. 47-56.
 25. Rolul nonverbalului în educație, în Revista de Pedagogie, nr. 8-12, 1993, pp. 59-64.
 26. Câte ceva despre minciunã, inducere în eroare, simulare, în Buletinul Cabinetului Pedagogic, nr. 5, Iași, 1993, pp. 174-180.
 27. Elemente pentru o „topo-semioticã” a mediului comun, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Filosofie, tomul XXXIX, nr. 1-3, 1993, pp. 182-188.
 28. Considerații asupra valorilor educaționale, în FORUM, nr. 7-8-9, 1994, pp. 33-39.
 29. Metapedagogia și orizontul valorilor, în Analele științifice ale Universitãții „Al. I. Cuza” din Iași, seria Psihologie-Științele Educației, tomul III, 1994, pp. 27-35.
 30. Pedagogia socialã în actualitate, în Revista de Cercetări Sociale, nr. 1, 1994, pp. 175-177.
 31. Une perspective axiologique sur l’education, în Revue Roumaine de Philosophie, Ed. Academiei, nr. 39, 1-2, 1995, pp. 145-153.
 32. Changement et resistence au changement dans le milieu universitaire roumain (în colaborare), în European Journal of Teacher Education, vol. 18, no. 2-3, 1995, pp. 155-171.
 33. Jesus-Christ en tant que formateur, în Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași,  Seria Psihologie-Științele educației, tomul IV-V, 1996, pp. 65-72.
 34. Postfață la Andre de Peretti, Educația în schimbare, Ed. Spiru Haret, Iași, 1996, pp. 173-182.
 35. Educația interculturală. Dileme actuale și soluții de perspectivă, în Filosofia educației – imperative, căutări, orientări, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chișinău, 1997, pp.35-41.
 36. Despre simulacrul și legitimitatea puterii în spațiul universitar, în FORUM, Nr. 457-458-459, Anul XXXIX, 1997, pp. 101-109.
 37. Educația în perspectiva valorilor religioase. Repere pedagogice, în Educație și valori. Valori educaționale românești în context european, Ed. Spiru Haret, Iași, 1997, pp. 184-194.
 38. Interculturalism in Romania: the metamorphosis of a post-totalitarian society, în European Journal of Intercultural Studies, Vol. 8, No.3, November 1997, pp. 257-267.
 39. Perspective of intercultural paradigm in Romania, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, Secț. III, Vol. VI-VII, 1997-1998, pp. 47-64.
 40. La politique et la philosophie de leducation pour les enfants et les jeunes doues (în colab.), în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, Secț. III, vol. VI-VII, 1997-1998, pp. 89-104.
 41. Interculturalitate și educație,  în FORUM, nr. 469-470-471, 1998, pp. 105-115.
 42. A Politica e a Filosofia da Educacao para Criancas e Jovens Dotados (Politics and Philosophy for Able People) (în colab.), în ACTAS. Congresso Internacional de Sobredotacao: problematica socio-educativa, ISMAI, Porto, Portugal, 1998, pp. 460-476.
 43. Înainte de a crede în ceva, elevul trebuie să se încreadă în cineva, în Dirigenție. Consiliere și orientare, Editura Tribuna Învățământului, București, 1998, pp. 90-94.
 44. Introducere (Ghid de utilizare) în Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului deschis la distanță, Editura Polirom, Iași, 1998, pp.13-16.
 45. Interogații și dileme privind educația deschisă la distanță, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, tomul III-IV, 1999-2000, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 59-70.
 46. The education of Roma children in Romania: description, difficulties, solutions, în Intercultural education, Vol. 11, No. 3, 2000, pp. 281-288.
 47. Educația deschisă la distanță – în actualitate, în FORUM, nr. 493-494-495, anul XLII, 2000, pp.15-26.
 48. Formarea formatorilor. Experiențe prezente și deschideri posibile (în colaborare cu Luminița Iacob), în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 6, Educația: ieri, astăzi, mâine, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2001.
 49. Possibilités et limites d’une éducation religieuse dans la perspective interculturelle, 2001, în Actes du VIII-ème Congrès de l’Association pour la Recherche InterCulturelle (ARIC), Université de Genève, 24-28 septembre 2001, pe pagina web : http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric.
 50. L’éducation religieuse. Possibilités et limites de l’ouverture interconfessionnelle, în Bulletin de l’ARIC, no 37, avril 2002, Université de Genève.
 51. Posibilități de integrare a conținuturilor la disciplina Religie în învățământul românesc, în Dialog Teologic. Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, nr. 9, anul V, 2002, Sapientia, Iași.
 52. Pluralismul valoric și exigențele educației interculturale, în Didactica Pro…, Revistă de teorie și practică educațională, Chișinău, nr. 4/5 (20-21), 2003, pp. 28-32.
 53. Educația și posibile „reformări” ale ființei culturale în era informatizării, în Analele Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Seria Științele Educației, tomul V-VI, 2001-2002, Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, pp. 217-225.
 54. Aspecte ale virtualizării educației, în Inovație și schimbare în educație, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2003, pp. 86-91.
 55. La perspective interdisciplinaire dans le curriculum religieux European, 2003, în  Forum News 10, pagina web http://www.anir.it/cultura/EuForNews/EuForNews03_3.pdf.
 56. Educația religioasă – cale de resurecție a ființei umane, în Educația ieri – astăzi – mâine, Buletinul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2004.
 57. Vjeronauk kao nastavni predmet u zemljama s pravoslavnov vecinom u Istocnoj Europi  (Predarea religiei ca disciplină școlară in țările din Estul Europei) în Kateheza – Casopis za vjeronauk u skoli i catehezu, BROJ 2- 2004, Zagreb, Croația, ISSN 0351-9007, pp. 141-154.
 58. Nuevos problemas y desafios en la formacion de los/las profesores/as. Elementos para la construccion de un nuevo modelo de profesor/a del siglo XXI,  în En busca de un modelo de profesorado para el siglo XXI,  (coord. Benilde Rivas Lopez), Centro de Profesorado Marbella-Coin, Consejeria de Educacion y Ciencia, Junta de Andalucia, Spain, 2004, pp. 77-105).
 59. Învățământul superior românesc în perioada haretiană și problema calității, în Revista calității, numărul 1, Anul 1, Editura Universității WAl. I. Cuza”, Iași, 2004, p. 24.
 60. Virtuți pedagogice ale bunului simț, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul VII-VIII, 2003/2004, Editura Universității « Al. I. Cuza”, pp. 55-57.
 61. Monoconfessionnalité et interconfessionnalité dans l’enseignement de la religion. Le cas des pays à religion orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe, 2004, Colloque du 23 avril 2004, Université Catholique de Louvain, în pagina web http://laap.anso.ucl.ac.be/Colloque/aric/communications/cucos-constantin.htm.
 62. Le statut juridique et didactique de l’éducation religieuse dans les pays a confession orthodoxe majoritaire de l’Est de l’Europe, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul VII-VIII, 2003/2004, Editura Universității « Al. I. Cuza”, pp. 5-28.
 63. Viața cotidiană în comunism (A. Neculau coord.), recenzie în Sociologie Românească, vol III, nr. 1-2005, Editura Polirom, Iași, pp. 238-241.
 64. E-learning-ul și comunitatea virtuală de învățare, în Educația – provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2005, pp. 59-73.
 65. Grupul virtual de învățare. Statut, dinamică, perspective, în Direcții de optimizare a activității educaționale, Editura Fundației Universitare „Dunărea de Jos”, Galați, 2005, pp. 18-22.
 66. Aspecte ale virtualizării comunității de învățare, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005, nr. 1/29, p. 46-48.
 67. Un nou mediu de formare – elearning-ul, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005, nr. 3/31, p. 23-25.
 68. Educația din perspectiva internaționalizării și mondializării, în Didactica Pro…, Chișinău, Republica Moldova, 2005 nr. 4/32, p. 10-11.
 69. E-learningul – o nouă ipostază a realizării educației, în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Vol. LVII, seria Științele Educației, nr. 2, 2005, ISSN 1221-9371, pp. 45-54.
 70. Virtualizarea formării cadrelor didactice. Determinări și evoluții posibile, în Revista de Pedagogie, Anul LIII, nr. 1-12, 2005, pp. 39-46.
 71. E-learning-ul și generarea conținuturilor educaționale specifice, în Revista de Psihologie și Științele Educației, Vol. I, nr. 1, 2006, Editura Universității Transilvania din Brașov.
 72. Principii acționale privind reformarea managementului sistemului de formare continuă a cadrelor didactice, în Buletin management educațional, vol. I, nr. 1, decembrie 2005, Publicație a Institutului Român de management educațional IRMEd, pp. 1-3.
 73. Educația – prezent și viitor, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, nr. 8, 2004-2005, pp. 5-6.
 74. Mândria de a învăța și de a fi educator în România socialistă, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, nr. 9, 2005-2006, pp. 5-17.
 75. Câteva ipostaze posibile privind virtualizarea formării formatorilor, în Revista Științifică „V. Adamachi”, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, vol. XV, nr. 1 (serie nouă), ianuarie-martie 2006, ISSN 1221-9363.
 76. Globalization and Informatization of the Educational Process, în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Vol. LVIII, seria Științele Educației, nr. 1, 2006, ISSN 1241-6586, pp. 1-12.
 77. Gânduri despre discipolat și iubirea pedagogică, în Reconsiderări și abordări interdisciplinare în științele psiho-pedagogice,  (coord. T. Cozma, A. Alois, D. Sălăvăstru), 2007, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași.
 78. Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor, în Revista de Psihologie și Științe ale Educației, vol. II, nr. 2, 2007, Ed. Universității Transilvania din Brașov, pp. 13-43 (în colab. cu A. Labăr).
 79. The impact of the current technologies on the youth`s personalities creation, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science no. 2, January, 2008, pp. 61-95 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_2/content.html).
 80. Consecuencias de la educación religiosa sobre la formación del comportamiento de los jóvenes. La perspectiva de los beneficiaries Estudio constatativo (în colab. cu A. Labăr), în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal),, No. 3, July 2008, pp. 121-168 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_3/content.html).
 81. Catechization and religious education. A comparative approach, în Revista Studii si cercetări Stiințifice. Seria științe socio-umane, Universitatea din Bacău, nr. 12, 2008, pp. 119,-130,  ISSN 1224 – 9866.
 82. Continuitate și corelativitate formativă prin catehizare și educație religioasă (în colab. cu N. Hulpoi), Actele Simpozionului Internațional Formarea Inimii, Surorile Providenței, Sub egida Oficiului pentru pastorația școlară și predarea religiei în școli, Editura Samia, Iași, 2009, ISBN: 978-973-7783-23-3, pp. 7-17.
 83. La formation spirituelle par la catéchèse et l’éducation religieuse. Spécificités, continuités, complémentarités, (în colab. cu N. Hulpoi), Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal)  No. 4, January 2009, pp.  221-241 (http://www.jirrs.org/jirrs_nr_4/content.html).
 84. The impact of the current technologies on the youth`s personalities creation, (în colab. cu A. Labăr), în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Vol. LXI, nr. 1, 2009, seria Științele Educației, ISSN 1241-6586, pp. 1-18.
 85. Consecințe ale educației religioase asupra formării conduitelor tinerilor (în colab. cu A. Labăr), în BASILEIA. Revistă de studii teologice și umaniste,  vol. I, nr.1-2, 2008, Editura Trinitas, ISSN 1844-1459, pp. 61-100.
 86. Educația de la egal la egal, în EPIFANIA – Revistă de dialog ortodox, nr. 6, august-septembrie 2009, ISSN 2065-3794, pp. 95-97.
 87. Virtues and Intercultural Dimensions of Cyberculture  în Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Vol. LXI, nr. 2, 2009, seria Științele Educației, ISSN 1241-6586, pp. 1-11.
 88. Cyberculture: a new Reference Frame for Learning, 2009, (in colab. cu C. Ceobanu), în The International Journal of Learning, Volumul 16, no. 6, Champaign, Illinois, USA by Common Ground Publishing LLC www.CommonGroundPublishing.com., pp. 309-318. (vezi http://ijl.cgpublisher.com/product/pub.30/prod.2228 ).
 89. Catehizarea și educația religioasă: abordare comparativă, în Lucreția Vasilescu (coord.), Cultură și religie. Statutul religiei și instrucția școlară, Editura Universității București, 2009, ISBN 978-973-737-753-1, pp. 12-22.
 90. Curriculum ascuns și etos în educația religioasă, în A. Stan (coord.), Difersitate și consistență, Editura Alma Mater, ISSN 978-632-575-5, pp. 203-216.
 91. A New Framework and Adult Learning Environment – the Virtual Community, în Analele Științifice ale Universității « Al. I. Cuza » din Iași, seria Științele Educației, tomul XIV, 2010, Editura Universității « Al. I. Cuza”,  pp. 199-206.
 92. perspectivă semiotică asupra adevărului artistic cu consecințe asupra formării estetice, în Buletinul Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic, Editura Universității « Al. I. Cuza”, nr. 11, 2010, pp. 11-17.
 93. Raportul dintre cunoștințe și competențe în formarea religioasă, în Dorin Opris, Ioan Scheau (coord.), Educația din perspectiva valorilor, Tom I, Summa Theologiae, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010, ISBN: 987-973-1890-81-4, pp. 30-38.
 94. Hypostases du curriculum implicite et le role du contexte communicationnel dans l’enseignement de la religion, în Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science (JIRRS, e-Journal)  No. 7, Iuly 2010, pp.  153-174.
 95. Evoluții ale expresivității artistice în era digitală și noi argumente pentru o educației estetică, în Revista de pedagogie, nr. 1, 2012, anul LX, Institutul de Științe ale Educației, București, ISSN 0034-8678, pp. 7-15.
 96. Corelativitatea și complementaritatea finalităților în formarea religioasă, în Dialog Teologic, revista Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, Anul XV, nr.30, 2012, Editura Sapientia, Iași.
 97. Alteritatea culturală – referențial al învățării și manifestării toleranței în M. Ciobotaru, B. Neculau (coord.), Toleranța – cheia unității prin diversitate, Editura Stef, Iași, 2012, pp. 18-21.
 98. Educația este vehiculul care ne poate scăpa de crize, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul II, Nr. 6 (22), decembrie 2012, Chișinău, Republica Moldova, ISSN: 1857-2820, pp. 3-5.
 99. School religious education in countries with majority orthodox population. A comparative analytical approach în Journal of Educational Sciences &Psychology, Vol. III (LXV) – No. 1/2013, ISSN 2247-6377,  ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești, în http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=18:journal-vol-iii-lxv-no-12013&Itemid=16
 100. Educația – universalizare prin delimitarea și cultivarea identității în M. Ciobotaru, B. Neculau (coord.), Tolerance Between Ideology and Practice, Publishing Company Universitas XXI, Iași, 2013, pp. 14-18.
 101. Pedagogia centrată pe competențe – între dezbateri epistemologice și dileme practice, 2013, în Lucrările simpozionului internațional „Perspective teoretice și praxiologice ale procesului educațional centrat pe formarea de competențe”, Ediția a III-a, Iași, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iași, ISBN 978-606-578-089-7, pp. 15-23.
 102. Museum education: purpose, benefits, learning solutions, în ПЕДАГОГИКА Научно списание (PEDAGOGY-BULGARIAN JOURNAL ОF EDUCATIONAL RESEARCH АND PRACTICE), Година LXXXVI – Книжка 2 – 2014 Volume 86 – Number 2-, 2014, София – Sofia, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online), pp. 212-228.
 103. Limite ale particularizării și diferențierii în învățare, 2014, în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională, a Centrului educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, nr. 1 (83), 2014, ISSN 1810-6455, pp. 32-33.
 104. Developing Blended Learning Program for Teacher Training Department (în colab. Cu A. Adăscăliței, I. Rusu), în Roceanu, Ion (editor), 10th International Conference „Elearning and Software for Education”. Book of Abstracts, Let s Build the Future Through Learning Innovation!, Bucharest, Aprilie 25-25, 2014, p. 58.
 105. News arguments for aesthetic education and the educational dimensions of the art museum, în REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION, nr. 7-8, 2014, Review published by “George Enescu” University of Arts Iași, Romania under Center of Intercultural Studies and Researches Department for Teachers Education,  ARTES PUBLISHING HOUSE IAȘI – 2014, ISSN = 2069 – 7554, ISSN-L = 2069 – 7554, pp. 228-233.
 106. Museum Pedagogy – Status, Objectives, Practical Features, Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Educational Sciences Series (XVII/2013), Issue: XVII/2013, pages: 5-22.
 107. Arguments, contexts and opportunities for education in the perspective of aesthetic values in the museum, în Journal of Educational Sciences & Psychology, Vol. IV (LXV) – No. 1/2014, ISSN 2247-6377,  ISSN (online) 2247 – 8558, Petroleum-Gas University of Ploiești.
 108. The Role of Arts in Adult Education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 142, Pages 1-804 (14 August 2014), Edited by Cristian Vasile, The Fourth International Conference on Adult Education, Romania 2014 — Adult Education in Universities. Local and Regional Perspectives, pp. 301-306, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046205#
 109. Developing blended learning university course using a virtual learning environment – a case study (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în Proceding of the 9-th International Conference on Virtual Learning VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, October 24-25, 2014, Models and Methodologies, technologies, software solutions, ISSN: 1844-8933 – ISI Proceedings accessed via Web of Science, since year 2006, Thomson Reuters, Editura Universității București, 2014, pp. 258-267. 
 110. Reconsiderări privind obiectivele educației estetice, în Revista Limba Română, REVISTĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, Chișinău, Nr. 3, mai-iunie, anul XXIV, 2014, web: http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2444
 111. Developing Blended Learning University Environment Using Moodle – a case study (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în CRUNT 2014. Bunele practice de instruire e-learning/online, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, pp. 66-75.
 112. Pedagogia muzeală: finalități, problematică, perspective, în Revista de Pedagogie, Anul LXII, Nr. 1, 2014, Institutul de Științe ale Educației, București, ISSN 0034-8678, pp. 7-23.
 113. The paradigm of interdisciplinarity and the religious values-centered education, în DIALOGO – Proceedings of The First Virtual International Conference on the Dialog between Science and Theologie, Ovidius University of Constanta, 2014, ISBN 976-80-554-0960-3, ISSN 2392-9928, pp. 95-100, în https://assets.adobe.com/link/3657e664-a917-4f6a-88c5-759b2fe6799c?section=activity_public
 114. Utilizarea mediilor virtuale de instruire în universități, (în colaborare cu A. Adăscăliței, I. Rusu, I. Nica), 2014, în Lucrările Conferinței Naționale de învățământ virtual, ediția a XII-a, 24-25 oct. 2014, Tehnologii moderne în educație și cercetare, ISSN: 1842-4708 – ISI Proceedings accessed via Web of Science, since year 2006, Thomson Reuters, Editura Universității București, 2014, pp. 279-88.
 115. Posibilități de configurare interdisciplinară a conținuturilor în predarea valorilor religioase, în Învățătorul modern. Revistă științifico-metodică, Anul VI, Nr. 6 (34), decembrie 2014, Chișinău, Republica Moldova, ISSN: 1857-2820, pp. 3-7.
 116. Theoretical Perspectives and Practical Strategies of Curricular Integration in Achieving Religious Education, în Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Educational Sciences Series (Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Științe ale Educatiei), Issue no. XVIII /2014, pp. 5-16.
 117. Structuri și modalități de organizare a conținuturilor pentru educația religioasă: premise epistemologice și dezvoltări practice, în Materialele Simpozionului Pedagogic Internațional, „VALORILE MORAL-SPIRITUALE ALE EDUCAȚIEI”, (In memoriam MIHAIL TERENTII, dr. hab., prof. univ.), Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, 2015,  ISBN 978-9975-48-069-7, pp. 265-269.
 118. Frumosul artistic – un determinant personal dar și intra-/inter- comunitar, în (coord. Ciobotaru, Maria) Tolerance and Intercultural Communication, Editura SdudIS Publishing Company, Iași, 2015, pp. 14-18, ISBN 978-606-775-047-8.
 119. Integrare și interdisciplinaritate în realizarea educației estetice, în Rusu, Marinela (coord.), Etic și estetic. Modelare personală prin artă, vol. II, Editura Ars Longa, Iași, 2015, ISBN 978-973-148-205-7, pp. 9-18.
 120. Complementaritatea și continuitatea dintre Școală și Biserică privind formarea religioasă, Lucrările Simpozionului „Sfântul Ioan Gură de Aur – model de dascăl creștin” Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Asociația Profesorilor de Religie “Sfânta Parascheva” Bacău (APRB) și ISJ Bacău, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2015, pp. 27-41, ISBN 978-606-619-187-6.
 121. Educația religioasă din școala românească – fundamentări pedagogice, provocări strategice, soluții acționale în Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de aur,  actualizate în Relația Biserică – familie – școală  din contextul contemporan, Editura Basilica, București, 2015, pp. 85-102, ISBN 978-973-155-149-4.
 122. Virtual Education – Virtues and Servitudes, Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, “Vasile Alecsandri” University of Bacău, Vol. 19, No. 2/ 2015, pp. 315 – 326, ISSN 2247-4579, E-ISSN 2392-7127, pag web: http://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2015/12/JIPED_19_2_2015_16.pdf
 123. Un ilustru mentor de la distanță, în. D. Potolea, F. Tacea (coord), Calitatea educației – învățare – dezvoltare umană, Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, Editura Ars Docendi – Universitatea din București, 2015, pp. 27-29, ISBN 978-973-558-889-2.
 124. Statutul educației și culturalizării religioase instituționalizate. Reconsiderări actuale, în Langa C., Soare E. (coord.), Studii de pedagogie. Volum omagial dedicat prof. univ. dr. Liliana Ezechil, la aniversarea a 60 de ani, Editura Paralela 45, Pitești, 2015, 343 pagini, ISBN: 978-973-47-2077-4, pp.128-139.
 125. Suntem educați pentru democrație?,  în. D. Potolea, F. Tacea (coord), Calitatea educației – învățare – dezvoltare umană, Volum omagial dedicat profesorului Ioan Neacșu, Editura Ars Docendi – Universitatea din București, 2015, ISBN 978-973-558-889-2. pp. 27-29.
 126. Arta educației – realitate, deziderat, metaforă?, în Rusu, Marinela (coord.), Creativitatea – Dimensiuni socio-filosofice, vol. I, Lucrările Conferinței Științifice Internaționale Creativity and Personality,  20 mai, 2016, Iași, Editura Ars Longa, Iași, ISBN 978-973-148-232-3, pp. 8-14.
 127. Aesthetic Education – Reassessment of the Aims and Principles of Achievement, în Otilia, CLIPA; Constantin-Florin, DOMUNCO (editors), Studies and Current Trends in  Science of Education, Learning for Life – 14th Edition of the International Conference on Sciences of Education, ICSED 2016, 12-13 May 2016, Suceava (Romania) & Chernivtsi (Ukraine), Editura LUMEN, Iași, 2016, ISBN: 973-166-435-1, pp. 109-120.
 128. Mai e nevoie de o educație pentru valorile identitare?, în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională a Centrului educațional PRO DIDACTICA, Chișinău, nr. 4 (98), 2016, ISSN 1810-6455, pp. 2-3.
 129. The Teachers Training Master, Opportunies, Dilemmas, Challenges, (Pregătirea profesorilor prin masterul didactic. Posibilități, dileme, provocări), în Intercultural Communication. Professional Guide of Good Practice in Education (coord. M. Ciubotaru), StudIs Publishing Company, Iași, 2016, ISBN 978-606-775-410-0, pp.16-20.
 130. Câteva reevaluări privind normativitatea și modalitățile de structurare a conținutului educației estetice, în I. Neacșu, R. Iucu, E. Marin (editori), Calitatea proiectelor/programelor de formare. Construcție, implementare, evaluare, Editura Ars Docenti, Universitatea din București, 2017, ISMN 978-973-558-976-9, pp. 137-147.
 131. Educația religioasă – expresia unei conlucrări responsabile dintre Școală și Biserică. Prezent și perspective în Vicovan I., Hârlăoanu P.-C., Roman, E.-I, Teologie și Pedagogie. Identitate specifică și responsabilitate comună în actul educației, Editura Doxologia, Iași, 2017, pp. 125-144, ISBN: 978-606-666-638-1.
 132. Educația estetică și educația interculturală – interferențe și continuități posibile, în Rusu, Marinela, 2017, Diversitate interculturală, Artă și educație, vol. I, Editura Ars Longa, Iași, ISBN 978-973-148-254-5, pp. 7-13.
 133. Câteva dimensiuni și efecte „perverse” ale evaluării, în volumul Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale (coord. Lilia Pogolșa, Nicolae Bucun), Materialele Conferinței Științifice Internaționale, Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, 2017, ISBN 978-9975-48-118-2, pp. 9-13.
 134. Same Issues on the Epistemological Status of Pedagogy (or About How Much Education Theory Helps to Improve Education (în colab. cu Florin Frumos),  Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Științe ale Educatiei), Issue no. XXI /2017, pp. 5-19.
 135. Curs tip blended learning (învățare combinată) pentru instruirea viitorilor profesori (în colab. cu A. Adăscăliței, M. Vlada), în Communications, MITI2018 – International Conference on Mathematics, Informatics and Information Technologies, Alecu Russo, Balti State University, Republic of Moldova, April 19-21, 2018, pp. 175-178.
 136. Fără viziune și proiecție nu există educație (pledoarie pentru o filosofie a educației) (There Is No Education without Vision and Projection (In Defense of Advocacy for a Philosophy of Education), în Didactica Pro, Revistă de teorie și practică educațională a Centrului Educațional PRO DIDACTICA Nr. 1 (107), Chișinău, Republica Moldova, ISSN 1810-6455, 2018, pp. 2-6.
 137. Abordări ePedagogice și Metodologii de învățare combinată utilizate în Predarea Disciplinelor Științifice (în colab. Cu A. Adăscăliței, M. Vlada), Conferința Națională de Învățământ Virtual, 2010 – CĂTRE O SOCIETATE A CUNOAȘTERII – 2030, ediția a XVI-a, 2018, Universitatea din București și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ISSN 1842-4708, pp. 84-91.
 138. Interculturalitatea – sensuri, ipostaze, evoluții, în Semnificația vocației și a credinței în context intercultural,  Actele Simpozionului Internațional al Tinerilor, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Editura Serafica,  Roman, 2018, ISBN 978-606-770-110-4, pp. 13-25.
 139. Complementaritate și conlucrare între factorii educației – condiție a formării personalității integrale, în Dorin Opriș, Ioan Scheau, Octavian Moșin (editori), Educația din perspectiva valorilor, tom XIV: Summa Paedagogica, Editura EIKON, București, 2018, ISBN 978-606-711-902-2, pp.7-15.

 

 

 

Alte articole:

 • Peste 600 de articole apărute în ziare sau reviste precum Tribuna învățământului, Literatura de azi (revistă online sub egida Uniunii Scriitorilor din România), Ziarul Lumina, Lumina de Duminică, Mesagerul Sfântului Anton (revistă editată de ordinul romano-catolic franciscan din România), Ziarul de Iași, portalul Doxologia al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei etc.

 

 

 

1 comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

[instagram-feed]