Proiecte

Participări la granturi și cercetări finanțate de CNSCU, Ministerul Educației Naționale, CNCSIS, Banca Mondială, CE etc.:

1.       Statutul universității și universitarului în perioada de tranziție, director proiect Adrian Neculau, MEN, (1991-1993);

2.       Formarea personalului didactic specializat pentru integrarea copiilor de țigani în învățământul primar și secundar, MEN, director de proiect Constantin Cucoș (1994);

3.       Elaborarea, experimentarea și implementarea de proiecte curriculare și a unor strategii de formare inițială și continuă a profesorilor în perspectiva educației interculturale – director de proiect prof. dr. Teodor Cozma , Banca Mondială, (1998-2001).

4.       Proiect internațional (Franța, Spania, Belgia, România) PYXIS  Formation Ouverte et a Distance (FOD) – articuler projet personnel professionnel et parcours de formation individualisee, Programme Socrates, Action GRUNDVIG no 89708- CP-1-2001-FR-GRUNDVIG-G1, partener din partea României, 2001-2003.

5.       Crearea unui centru experimental pentru pregătirea și perfecționarea psihopedagogică a tutorilor din sistemul IDD, director de proiect Constantin Cucoș , CNCSIS (2001-2003).

6.       Proiectul de cercetare LEONARDO DA VINCI Ro-2001-PL 87099-EX, Cunoașterea modelelor curriculare europene pentru formarea continuă a formatorilor și aplicarea acestor modele în domeniul educației românești, finanțare CE, director de proiect  prof. dr. Cucoș Constantin.

7.       Proiectul Socrates. Comenius 2-1Methodes Pedagogiques et Strategies Pedagogiques pour les Enseignants travaillant aupres d’Enfants Tsiganes, MeSPE, Numarul de contract al proiectului finantat de Comisia Europeana: 94375-CP-1-2001-1-CE-COMENIUS-C21, director de proiect Catalina Farcas.

8.       Programul MASTER DE POLITICI EDUCAȚIONALE, Universitatea « Al.I.Cuza », Iași –grant CNCSIS -D, 2000-2002 (membru al echipei de cercetare).

9.       2005-2007, Proiect Leonardo Curriculum european pentru formarea metodologică în educația pentru mediu, faza preliminară și de pregătire a proiectului, șef al echipei DPPD.

10.    Membru in echipa de cercetare a proiectului CNCSIS Modele curriculare ale perfectionarii psihopedagogice a personaluluii didactic din invatamantul preuniversitar in sistem e-Learning, Tip A, nr 29, GR/28.05.2007 (2007-2009).

11.    Membru in echipa grantului CNCSIS Tip A 1196, Învățarea experiențială în medii virtuale – resursă critică în formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației interculturale (2007-2009).

12.    Coordonator programe de formare si membru in echipa de management în proiectul DPPD Rețea interregională în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (POSDRU) nr. 5013 (2010-2013)

13.    Expert evaluator în proiectul Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice, ID proiect 63908, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca (2010-2014).

14.    Expert pe termen lung în programul Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN, Programul de finantare: POSDRU strategic, ID proiect 61264 (2010-2014).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

[instagram-feed]