E de neconceput să apară educație într-un spațiu eterat, fără context, fără nimeni, fără nimic…

Acțiunea educațională nu este un simplu „joc” formal, ce presupune o combinatorică de intenționalități, actori, valori de transmis etc., ci și antrenarea unui cadru existențial,…