Caracteristici și criterii de calitate a unui conținut didactic de tip e-learning

Rezumat. Textul prezent se focalizează pe evidențierea unor criterii de pertinență și de calitate a conținuturilor livrate prin intermediul mediului virtual, inclusiv a celor care…