Democrație și educație

Experimentăm din plin, după cum se constată în aceste zile, spiritul civic și democratic. Am intrat în perioada pre-electorală, chiar electorală. Însă, orice achiziție sau stare, pe care o avem la un moment dat, ne obligă la o poziționare sau asumare pe măsură. Nu oportunitatea ca atare, garantată prin cele mai „înalte” legi, este valoroasă, ci felul cum știm să ne folosim de ea. Democrația needucată nu a condus la cele mai bune situații. Ea trebuie complementată, obligatoriu, și de o exersare în cunoștință de cauză. Or, acest lucru presupune o pregătire, o rabatere interioară însoțită de o atitudine auto-reflexivă, de conștientizare de către fiecare elector în parte. Experiența comună consemnează corelativitatea necesară care trebuie să se stabilească între oferta „darului” și povara celui care îl primește și îl poartă. Se deplânge orice nepotrivire dintre cele două paliere, căci nu e mare fericire dacă ajunge „para mălăiață în gura lui nătăfleață”! Prețuirea darului presupune aderență, acțiune, implicare și nu o „înghițire” de-a gata a ce ți se pune în față sau o înclinare spre pasivitate. Ceea ce se primește trebuie asumat, ocrotit și, sporit. Deseori greu,cu tatonări, cu sacrificii.

Ni se oferă în istorie ocazii pe care nu suntem în stare să le fructificăm. Tânjim după libertate, ani sau decenii, și ne trezim, când o avem, că ne batem joc de ea. Democrația formală, legiferată și garantată în plan social, atât de mult așteptată, se lovește de reale inaptitudini ale beneficiarilor care conduc la o depreciere a conceptului în sine. E bine că, în sfârșit, ne putem exprima votul politic în mod autentic, liber, egal, direct, universal, dar e musai nevoie și de o predispoziție sau pregătire înspre/către a face așa ceva. Exercițiul valoric autentic se face întotdeauna în cunoștință de cauză. Ca să alegi ceva, cu adevărat, trebuie să existe un obiect al opțiunii, să exerciți alegerea în mod liber, să existe mai multe variante de alegere, să deliberezi pe baza unor criterii, să-ți motivezi și să-ți argumentezi preferința, să fii liber să glăsuiești ce ai ales, să suporți consecințele alegerii, chiar și atunci când constați că ce-ai ales nu a meritat.

În general, valoarea în sine (a unui obiect, acțiuni, persoane) nu se stabilește prin plebiscit.  Evaluarea unui autor în plan artistic, cultural, social – de pildă –  nu trebuie lăsată la dispoziția maselor, a celor mulți, a „neștiutorilor”. Virtuțile precum și vinovățiile nu se stabilesc în piața publică (a se vedea episodul – emblematic ca rateu axiologic – referitor la alegerea făcută de „popor” între Iisus și Baraba – respectând, desigur, proporțiile). De bună seamă, criteriul cantității poate fi luat în calcul atunci când cei care atribuie valoare au o oarecare competență în domeniul respectiv. În altă ordine de idei, validarea „cantitativă” poate deveni un indiciu valoric atunci când ea se reiterează și/sau se stabilizează în timp, decantarea temporală ființând deseori ca un criteriu corelativ sau completiv, și nu ca unul absolut. La nivel social, însă, procedura de alegere de către popor este de dorit, fiind acreditată și consimțită în societățile care se respectă, democrația fiind – cum se spune – răul cel mai mic, și nu formula ideală de organizare, reprezentare sau de delegare a celor care decid.

Alegerile actuale care încep la noi (ne referim la cele europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale) pun în evidență astfel de carențe ce reflectă ne-educarea, nepriceperea sau slaba priză de conștiință a alegătorului față de importanța actului și obiectului alegerii. Desigur că foarte mulți electori știu ce aleg, realizând un exercițiu axiologic autentic, dar acesta poate fi anihilat de un alt exercițiu – legitim, de bună seamă – al altor concetățeni care nu au la bază un demers comparabil de deliberare, cunoaștere, responsabilizare. Aceștia din urmă procedează  prin „împrumutarea” unor scheme valorice de la alții, prin contagiune, prin influențare mau ales prin mass media sau, pur și simplu, aleg la nimereală. Cu cât electorii sunt mai informați și mai educați, cu atât alegerile lor (indiferent de platforma sau profilul ideologic al persoanei preferate) vor fi mai autentice, mai temeinice, mai valide. Nu atât configurația axiologică a „obiectului” ales contează, cât autenticitatea actului alegerii și deliberării. Scopul nu este în nici un caz de a-i ține la distanță sau a-i înlătura de la vot pe cei „mulți și neștiutori”, ci de a-i ajuta să facă acest lucru în cunoștință de cauză, independent, reflectat, în concordanță cu nevoile și judecățile lor. Altfel, mimăm și ne jucăm de-a democrația.

Încât, educația civică nu este o simplă vorbă-n vând, ci devine o condiție pentru o bună viețuire, un revelator pentru nivelul de cultură și responsabilitate la care am ajuns. În momente nodale, activismul civic se constituie într-o necesară pârghie de igienă socială, de salvgardare colectivă, de decelare a unor orizonturi valorice pentru întreg și nu numaidecât pentru „părți”. Așa că, decizia realizată de cei mulți și ne-educați devine nu numai o piedică în fața unei evoluții firești, ci chiar un pericol pentru o comunitate ce se vrea a fi pregnantă, solidară, performantă. Nu mă simt deloc confortabil când opțiunea mea, făcută prin procesări critice și decantări de tot felul, în cât mai deplină cunoștință și exprimată prin aderarea la o cauză, este anihilată de un vot arbitrar, ce ține de spiritul de turmă sau de injoncțiunea interesată a unor „binefaceri” punctuale, individuale, efemere (punga cu alimente, promisiuni salariale etc.). Sau, și mai rău, să pui în față valori emblematice legate de spiritul cultural, comunitar, național (prin tradiții, limbă, cultură etc.) și să vinzi, ca la piață, fără scrupule, înrădăcinări valorice firești, naturale, bazale (cum promovează, de pildă, în acest interval de timp, anumite guri „aurite” nu de spiritul vechilor înțelepți, ci de pofta unui plus de aur …în portofel). Plus, să exploatezi fără scrupule, temeri, incertitudini, chiar dezamăgiri, în profitul unei iluzorii „izbăviri”. Dimensiunea eschatologică a credinței, cum este cea a mântuirii, este pervertită până la desfigurare. De aceea, între votul meu (care, cu siguranță se va exercita) nu aș pune semnul egalității cu cel manifestat de cel influențat de mașinațiuni ce exploatează perfid stări, nevoi, proiecții sau neliniști firești. O astfel de „egalitate” devine problematică. În plus, un elector educat ar deveni mai imun față de încercările de manipulare, contrafacere, minciună, care – trebuie să recunoaștem – cu greu pot fi excluse din campaniile electorale.

Desigur, nu în toate treburile cetățenești suntem consultați, trebuie să ne băgăm –  și nici nu e bine să fie așa. Regula delegării altora pentru a decide sau executa în numele nostru este un principiu cât se poate de drept, de civilizat și de pragmatic. Contează enorm însă ca acolo sus să-i ridicăm pe acei semeni cântărind ce sunt și ce vor aceștia, dar și veghind atent la prestațiile lor ca urmare a alegerii noastre. Performativitatea unui principiu, oricât de nobil ar fi, este potențat și de anumite adjuvante. Fără o educație civică și politică, fără o alegere responsabilă, autoasumată, în cunoștință de cauză, democrația rămâne o formă fără conținut, o acrobație socială, o deșertăciune și vânare de vânt…

Poate educația să rezolve totul în materie de alegeri întru viețuirea laolaltă? De bună seamă că nu. Atunci când votăm mai intră în calcul și poziționările sau umorile personale, reprezentările sau proiecțiile subiective, circumstanțierile sau accidentele de tot felul. Dar, cu siguranță, că educația constituie un factor reglator, favorizant pentru evitarea sau anihilarea derapajelor, de apropiere de obiectivitate, de asumare lucidă a propriilor alegeri și decizii. Nu e puțin lucru, mai ales în anumite situații.

Democrația, prin ea însăși, ca principiu abstract sau ca mecanică socială, nu face nici doi bani. Fără educație, aceasta poate deveni asemenea belciugului de aur din râtul porcului. Sau, poate, chiar mai rău!…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

[instagram-feed]