Carti

Titlu: Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale (ediția 2017)
Ediția a II-a revăzută și adăugită
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2017
ISBN: 978-973-46-7111-3Volumul oferă o introducere în istoria celor mai reprezentative idei și concepții pedagogice, completată în această nouă ediție de abordarea principalilor reprezentanți ai pedagogiei autohtone. O extindere problematică firească, întrucît și în perimetrul gîndirii românești despre educație s-au manifestat puncte de vedere deosebit de consistente, convergente cu cele existente pe plan universal, însă racordate la elemente socioculturale specifice. Istoria pedagogiei se adresează în primul rînd studenților de la facultățile cu profil didactic, celor de la secțiile de pedagogie, psihopedagogie, psihologie în special, dar și tuturor viitorilor profesori, indiferent de specializarea lor, precum și formatorilor interesați de evoluția teoriilor despre educație.
Titlu: Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2017
ISBN: 978-973-46-6760-4În România, ca peste tot în lume, sistemul educativ este într-o permanentă transformare, însă în țara noastră, de cele mai multe ori, procesul schimbării pare haotic, dacă nu chiar diletantist. Constantin Cucoș încearcă să identifice o serie de inovații din învățămînt, să evidențieze blocaje sau provocări, dar și puncte la care încă mai este de lucru. Elevii și studenții ar trebui să aibă un cuvînt de spus în privința educației pe care o primesc? Cum trebuie formați profesorii? Intră școala din România cu adevărat în era digitală? Cît de benefic este homeschooling-ul? Se acordă suficientă atenție plagiatului? Acestea sînt doar cîteva dintre întrebările la care răspunde Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, o carte ce se adresează atît studenților care se pregătesc pentru o carieră în sistemul de învățămînt, corpului profesoral, pedagogilor, cît și persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educația.
Titlu: Educația estetică
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2014
ISBN: 978-973-46-4978-5Rezultat al unei documentari riguroase cu privire la noile evolutii din domeniul esteticii, volumul abordeaza principalele problematici care se circumscriu educatiei estetice, incurajind utilizarea mai eficienta a artei in sistemul educational contemporan. Pe baza propriei experiente legate de raportarea la arta, Constantin Cucos propune noi perspective asupra functionalitatii limbajului artistic, trece in revista virtutile educative ale frumosului prezent in arta, natura sau comunitate si explica multiplele legaturi dintre arte si alte manifestari spirituale. In completarea expunerilor cu caracter general autorul ofera o serie de repere concrete privind obiectivele si continuturile educatiei estetice, metodele acesteia si problematica evaluarii la disciplinele artistice. Educatia estetica este un excelent ghid pedagogic ce poate fi utilizat in context didactic si in domeniile conexe, adresindu-se studentilor de la pedagogia invatamintului preprimar si primar, studentilor de la facultatile de arte cu profil didactic, precum si profesorilor de diferite specialitati care urmaresc formarea bunului-gust.
Titlu: Pedagogie
Ediția a III-a revăzută și adaugită
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2014
ISBN: 978-973-46-4041-6Raspunzind celor mai recente cerinte din domeniul educatiei, volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor. Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.
Titlu: Educația. Experiențe, reflecții, soluții
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2013
ISBN: 978-973-46-3232-9Rezultatul unor preocupari constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educatie care, fara sa neglijeze dimensiunea teoretica, pune accent mai putin pe concepte si mai mult pe experienta traita si asumata ca subiect al reflectiei pedagogice. Tematica abordata este vasta, mergind de la calitatea si performanta in invatamint, noile provocari si exigente in educatie, dilemele formarii in contextul noilor medii culturale si educatia religioasa pina la rememorarea ca sursa si proba a invatarii si calatoria ca experienta de initiere. Problematica si maniera ei de tratare apropiata de eseu recomanda cartea unui public larg: specialisti in stiintele educatiei, cadre didactice din invatamintul de toate nivelurile, studenti, parinti si elevi.
Titlu: Educația religioasă. Repere teoretice și metodice
Ediția a II-a revăzută și adaugită
Autor: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2009
ISBN: 978-973-46-1405-9

Cuvint inainte de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Sinteza lui Constantin Cucos reevalueaza conceptiile de pina acum referitoare la rolul predarii educatiei religioase, subliniind corelatia dintre domeniul educatiei si cel al religiei, precum si importanta si specificul acestei discipline scolare. Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza in egala masura latura spirituala si cea documentara, istorica, si pledeaza pentru integrarea spiritualitatii religioase in social. In aceasta editie revazuta si adaugita, raportul dintre educatie si valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetari dedicate atit educatiei axiologice, cit si problematicii continutului si metodologiei educatiei religioase. Lucrarea se adreseaza profesorilor de religie si studentilor de la teologie care doresc sa lucreze in invatamint, studentilor de la pedagogie, precum si tuturor celor interesati de domeniul educatiei religioase.

Titlu: Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Ediția a III-a
Autor: Constantin Cucoș (coordonator)
Editura: Polirom
Anul apariției: 2009
ISBN: 978-973-46-1403-5

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

Titlu: Educația. Iubire, edificare, desăvârșire
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2008Un alt mod de a vorbi despre educație, mai puțin doct și sistematic, care încearcă să îmbine abstractul cu faptul de viață, generalul cu situația particulară. Unitatea cărții se conturează abia la sfârșit, prin structurarea unor câmpuri tematice congruente. Sunt abordate teme diverse, de la instituția discipolatului, iubirea pedagogică, schimbările de paradigmă educațională și educarea prin sine până la caracterul formator al experienței sacrului și al unor „întâmplări” semnificative.
Titlu: Teoria și metodologia evaluării
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2008O introducere comprehensivă în teoria și metodologia evaluării, acest manual universitar are ca principale finalități dobândirea de cunoștințe și deprinderi specifice activității de evaluare școlară, însușirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiționale sau recente, evitarea disfuncțiilor ce pot să apară în activitățile de evaluare, precum și creșterea autonomiei profesorilor în gândirea și aplicarea unor instrumente și tehnici de notare a performanțelor elevilor. Casetele cu exerciții și teme de reflecție îi vor ajuta pe cei puși în situația evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situația educativă în cauză. Concepută ca o sursă și un suport interogativ asupra evaluării școlare, lucrarea se adresează studenților aflați în faza de pregătire inițială de la facultățile de profil sau care urmează cursurile modulului pedagogic, dar și cadrelor didactice care participă la diferite stagii de formare continuă.
Titlu: Informatizarea în educație. Aspecte ale virtualizării formării
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2006″Revoluția informatică” a schimbat din temelii modelul clasic de transmitere a cunoașterii. Cartea este prima lucrare pedagogică dedicată tratării in extenso a noii paradigme din educație, în consens cu perspectiva informatizării, și răspunde actualelor restructurări din programele de învățământ, inclusiv cerințelor privind formarea cadrelor didactice. Este prezentată întreaga tipologie a situațiilor educaționale care implică utilizarea tehnologiilor virtuale pentru a ameliora calitatea învățării, prin facilitarea accesului la resurse și servicii, precum și a schimburilor și a colaborării la distanță.
Titlu: Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2002Autorul bine cunoscutei lucrări „Pedagogie” (Editura Polirom, 1996, 2002) oferă acum o carte cu foarte multe aplicații, care îi învață pe toți cei implicați în procesul educațional cum să-și administreze timpul cât mai eficient. Timpul nu înseamnă doar bani, înseamnă și educație, afirmă Constantin Cucoș. O lectură de pe urma căreia vor avea de câștigat, în egală măsură, elevii, studenții, profesorii și părinții.
Titlu: Pedagogie (Ediția a II-a, revăzută și adaugită)
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2002Aparută într-o nouă ediție, datorită numeroaselor solicitări, lucrarea prezintă aspectele cerute la examenele de titularizare în învățământul preuniversitar, la definitivat, perfecționări și examene de grad.
Titlu: Istoria pedagogiei. Idei și doctrine pedagogice fundamentale
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2001Autorul face o introducere în istoria celor mai reprezentative idei sau doctrine pedagogice. El se adresează, în primul rind, studenților din colegiile pedagogice, celor de la secțiile de pedagogie și psihologie, dar și învățătorilor, institutorilor și profesorilor de diferite specialități, interesați de evoluția teoriilor despre educație.
Titlu: Educația. Dimensiuni culturale și interculturale
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2000Autorul abordează problematica educației interculturale pornind de la descrierea implicațiilor și resorturilor axiologice care guvernează activitatea educativă, prin raportarea la orizontul educației, ajungând apoi la posibilitățile și strategiile de realizare, dificultățile la nivel individual și comunitar.
Titlu: Pedagogie
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 2000Aspectele prezentate în lucrare coincid cu cele cerute la examenele de titularizare în învățământul preuniversitar, la definitivat, perfecționări, și la examenele de grad.
Titlu: Psihopedagogie pentru examene de definitivare și grade didactice
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 1999Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Al.I. Cuza” Iași, lucrarea cuprinde un pachet de zece unități de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare și grade didactice.
Titlu: Educația religioasă
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 1999Autorul realizează în volumul de față o sinteză și o reevaluare a ideilor exprimate anterior. El subliniază corelația permanentă manifestată, în plan istoric, între domeniul educației și cel al religiei, relevând totodată importanța și specificul educației religioase în școală. Latura spirituală, ca și cea documentară, istorică, sunt deopotrivă analizate în acest volum, care, conceput dintr-o perspectivă interconfesională și ecumenică, poate fi considerat o pledoarie pentru integrarea spiritualității religioase în social, autorul declarând: „scopul nostru manifest este de a aduce laolaltă ceea ce accidentul socio-istoric a dezmembrat, divizat, distanțat”.
Titlu: Minciună, contrafacere, simulare
Autori: Constantin Cucoș
Editura: Polirom
Anul apariției: 1997Dacă psihologia se interesează de mitomanie ca proces psihic, iar logica se ocupă de contradicțiile și erorile gândirii, pedagogia ignoră în schimb acest aspect. Constantin Cucoș încearcă să acopere lacunele respective, printr-o cercetare minuțioasă și competentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

[instagram-feed]