Proiecte

Participări la granturi și cercetări finanțate de CNSCU, Ministerul Educației Naționale, CNCSIS, Banca Mondială, CE etc.:

 1. Statutul universității și universitarului în perioada de tranziție, director proiect Adrian Neculau, MEN, (1991-1993);
 2. Formarea personalului didactic specializat pentru integrarea copiilor de țigani în învățământul primar și secundar, MEN, director de proiect Constantin Cucoș (1994);
 3. Elaborarea, experimentarea și implementarea de proiecte curriculare și a unor strategii de formare inițială și continuă a profesorilor în perspectiva educației interculturale – director de proiect prof. dr. Teodor Cozma , Banca Mondială, (1998-2001).
 4. Proiect internațional (Franța, Spania, Belgia, România) PYXIS Formation Ouverte et a Distance (FOD) – articuler projet personnel professionnel et parcours de formation individualisee, Programme Socrates, Action GRUNDVIG no 89708- CP-1-2001-FR-GRUNDVIG-G1, partener din partea României, 2001-2003.
 5. Crearea unui centru experimental pentru pregătirea și perfecționarea psihopedagogică a tutorilor din sistemul IDD, director de proiect Constantin Cucoș , CNCSIS (2001-2003).
 6. Proiectul de cercetare LEONARDO DA VINCI Ro-2001-PL 87099-EX, Cunoașterea modelelor curriculare europene pentru formarea continuă a formatorilor și aplicarea acestor modele în domeniul educației românești, finanțare CE, director de proiect dr. Cucoș Constantin.
 7. Proiectul Socrates. Comenius 2-1Methodes Pedagogiques et Strategies Pedagogiques pour les Enseignants travaillant aupres d’Enfants Tsiganes, MeSPE, Numarul de contract al proiectului finantat de Comisia Europeana: 94375-CP-1-2001-1-CE-COMENIUS-C21, director de proiect Catalina Farcas.
 8. Programul MASTER DE POLITICI EDUCAȚIONALE, Universitatea « Al.I.Cuza », Iași –grant CNCSIS -D, 2000-2002 (membru al echipei de cercetare).
 9. 2005-2007, Proiect Leonardo Curriculum european pentru formarea metodologică în educația pentru mediu, faza preliminară și de pregătire a proiectului, șef al echipei DPPD.
 10. Membru in echipa de cercetare a proiectului CNCSIS Modele curriculare ale perfectionarii psihopedagogice a personaluluii didactic din invatamantul preuniversitar in sistem e-Learning, Tip A, nr 29, GR/28.05.2007 (2007-2009).
 11. Membru in echipa grantului CNCSIS Tip A 1196, Învățarea experiențială în medii virtuale – resursă critică în formarea inițială a cadrelor didactice în domeniul educației interculturale (2007-2009).
 12. Expert formator și evaluator în proiectul Rețea interregională în sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (POSDRU) nr. 5013 (2010-2013)
 13. Expert evaluator în proiectul Perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul liceal, care predau discipline economice, ID proiect 63908, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca (2010-2014).
 14. Expert pe termen lung în programul Salvați Copiii de Abandon și Neintegrare – SCAN, Programul de finantare: POSDRU strategic, ID proiect 61264 (2010-2014).
 15. Expert pe termen lung în proiectul Inovare și dezvoltare în programele doctorale și graduale universitare pentru adaptarea cercetării științifice la nevoile societății cunoașterii (2009-2011) POSDRU/21/1.5/G/14722.
 16. Expert pe termen lung în proiectul Studii doctorale: portal spre o carieră de excelență în cercetare și societatea cunoașterii (2010-2012) POSDRU/88/1.5/S/47646.
 17. Expert pe termen lung în proiectul Pregătirea doctoranzilor pentru evoluție și inserare profesională prin facilitarea accesului la burse de studiu și prin oferirea de formări complementare recomandate de modelele de bună practică în spațiul European. (2011-2013) POSDRU/CCP 107/DMI 1.5/S/78342.
 18. Responsabil proiect din partea universității la LEONARDO, LLP-LdV/PAR/2011/RO/007, Methodes et strategies innovatives d enseignement-apprentissage pour la formation des competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour l ecole primaire, 2011-2013.
 19. Expert Pedagog pe termen lung în proiectul Copiii romi se întorc la școală – prevenirea abandonului școlar se face de la grădiniță, POSDRU/162/2.2/S/141828, perioada Mai 2014-Februarie 2015, Beneficiarul proiectului este Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

[instagram-feed]